PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

MEVCUT DURUM
İLİ  İLÇESİ  BİTKİ ADI EKİM ALANI (DA) HASTALIK VE ZARARLILAR SULAMA DURUMU TARIMSAL YAY.FAALİYETİ GÜBRE KULANIMI

MARDİN K.TEPE BUĞDAY 50,986 Septoria,sarı pas,mantar has.süne mevut durumda salma sulam şeklinde sulanmaktadır yayım faaliyeti çok az.taban:30-35kg-üst:30,35kg

MARDİN K.TEPE 2.ÜRÜN MISIR 34,528 m.rasığı,y.kurdu,koçan kurdu mevcut durumda %90 salma sulam şeklinde sulanmaktadır yay.faaliyeti çok az gerekli yayım faal.yapılmamaktadır taban:45-50kg üst:45-50kg

MARDİN K.TEPE PAMUK 1,968 y.biti,k.örümcek,y.kuru,d.kurdu.fide kök çürüklüğü mevcut durumda %90 salma sulama şeklinde sulanmaktadır yay.faaliyeti çok gerekli yayım faaliyeti yapılmamaktadır.taban:34-40kg üst:40-45kg

MARDİN DERİK BUĞDAY 9,336 septoria,sarı pas,mantar has.süne mevcut durumda salma sulama şeklinde sulanmaktadır.yay.faaliyeti çok az gerekli yayım faaliyeti yapılmamaktadır.taban:30-35kg-üst 30-35kg

MARDİN DERİK 2.ÜRÜN MISIR 7,447 mısır rastığı,y.kurdu,koçan kurdu mevcut durumda %90 salma sulam şeklinde sulanmaktadır.yay.faalişyeti çok az. çiftçiye gerekli yay.faaliyeti yapılmamaktadır.taban gübresi:45-50kg-üst:40-45 kg

MARDİN DERİK PAMUK 131 y.biti,k.örümcek,y.kurdu,d.kurdu mevcut durumda %90 salma sulama şeklinde sulanmaktadır.yay.faaliyeti çok az.taban:gerekli yayım faaliyeti yapılmamaktadır.taban:30-35kg-üst:40-45kg

MARDİN ARTUKLU BUĞDAY:7.721 septoria, sarı pas,mantari has.süne mevcut durumda salma sulam şeklinde sulanmaktadır.yayım faaliyeti çok az. çiftçiye gerekli yayım faaliyeti yapılmamaktadır.taban:30-35kg-üst:30-35kg

MARDİN ARTUKLU 2.ÜRÜN MISIR: 3549 mısır rastığı,y.kurdu,koçan kurdu mevcut durumda salma sulam şeklinde sulanmaktadır.yayım faaliyeti çok az.çiftçiye gerekli yayım faaliyeti yapılmammaktadır.taban:45-50kg-üst:40-45kg

MARDİN ARTUKLU PAMUK:167 y.biti,k.örümcek,y.kurt,d.kurt,fide kök çürüklüğü mevcut durumda %90 salma sulama şeklinde sulanmaktadır. yayım faaliyeti çok az.gerekli yayım faaliyeti yapılmamaktadır.taban:35-40 kg üst gübre:40-45kg

MARDİN MİDYAT ÜZÜM:4.308 Küllema,Salkım güvesi,Ölü kol,Mildyö,Bağ antraknozu sulam durumu yok yayım faaliyeti çok az. çiftçiye gerekli yayım faaliyeti yapılmamaktadır.çiftçi genelikle gübre  kulmıyor

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER-FORM A

Çiftçi grubunun            1-Sulama problemi

Tarımsal üretimde         2-Tarımsal yayım eksikliği

Karşılalmış oldukları     3-Has.ve zararlılar

Problemler ihtiyaçlar     4.Gübre kulanımı

Veya hedefler              5-Tarım sigortaları hak. bilgisizlik

Bu problemleri,ihtiyaçları veya hedefleri ortaya çıkaran neden veya nedenler   1-Bilinçsiz sulamadan kaynaklanan su kaybı bunun  sonucundan ise su sıkıntısı ortaya    2-Çiftçinin istenilen düzeyde bilgi sahibi olmaması üretiminde verimin yüksek olmasını engelemektedir.3-çiftçinin bilinçsiz ilaç ve gübre kullanması,teknik bilgiden yoksun teknolojiye habersiz olması.4-hastalık ve zararlı hakkında çiftçinin bilgi sahibi olmaması.5-bilinçsiz ve aşırı gübre kulanımı.6-çiftçilerimizin birçoğu tarım sigortasının ne olduğu hala bilgiye sahip değiller.

Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin Başlangıç yılı-Bitiş yılı : 2014-2019

Bu ihtiyaçların karşılanması problemin çözümü için ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefler.1-Su sorununu  ortadan kaldırılması ve çözümü için damlama sulam sistemlerinin kurulması sulama ihtiyacını gidermiş olacaktır.Bunun sonucunda ise daha fazla alan sulanmış olup su tasarrufu hedeflenmiş olacaktır.2.Etkin bir tarımsal yayım ile çiftçinin bilinçlendirilmesi teknik olarak çiftçiye eğitim verimesi,teknolojik gelişmeleri takip ederek çiftçinin hizmetine sunmak.3-Bölgede görülen hastalık ve zararlılar hakkında çiftçiye eğitim verimesi,4-Çiftçiyi gübre kullanımı hakkında bilgilendirme ,ürünün ihtiyacı oluduğu kadar gübre verilmesi.5-Doğal affetlere karşı ürünün güvence altına alabilmesi için çiftçileri bilgilendirmek ve tavsiyede bulunmak.

Bu ihtiyacın karşılanmasına veya problemin çözümüne yönelik olarak danışmanlık yayım proğramına alınan faaliyetler.1-Yapılacak toplantıla sulama sistemleri eğitimi verilmesi 2-Etkin bir tarımsal yayım ile çiftçinin ihtiyacı olan yenilikleri zamanında çiftçiye aktarmak ve bilgilendirmek amacıyla toplantı ve işletme ziyaretleri düzenlemek 3-Yapılacak işletme ziyaretlerinde Bölgede ekimi yapılan ürünlerde zarar yapan hastalık ve zararlılarla mücadele yapmak için  hastalık ve zararlılar hakkında çiftçiyi bilgilendirmek  4-Toplantı ve işletme ziyaretleri düzenleyerek gübreleme hakkında bilgi verilecek  aşırı gübrelemenin hem bitki hemde toprağa zararları hakkında çiftçi çiftçi bilgilendirilecek.5-Çiftçi toplantıları  yapılarak tarsim hakkında çiftçileri bilgilendirmek

PROBLEM ANALİZİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

BİTKİ ADI KARŞILAŞILAN PROBLEMLER ÖNCELİK 1 ÇÖZÜM YOLLARI ÖNCELİK 2 ÇÖZÜM YOLLARI

PAMUK:Karşılaşılan problemler.Yaprak biti,trips,k.örümcek,yaprak piresi d.kurt,y.kurt.beyaz sinek öncelik 1-pamukta trips-y.bitti k.örümcek Çözüm yolları:Kültürel önlemler:hasat sonrası pamuk sapların toplanıp yakılması Kimyasal mücadele:bitkide ortalama 5 adet  görüldüğünde mücadele yapılmalı

Öncelik 2.Dikenli kurt,Yeşil kurt Çözüm yolları:Kültürel önlemler:Hasat sonrası sapların toplanıp yakılması ve derin sürüm Kimyasal Mücadele:m

MISIR:Karşılaşılan problemler.Mısır kurdu,sap kurdu,koçan kurdu,mısır rastığı,azot,fosfor,mağnezyum,çinko eksikliği Öncelil 1.Mısır kurdu m2 de ortalama 3 adet görüldüğünde mücadele yapılamsı

Çözüm yolları.Kültürel Önlemler:Hasat sonrası sapların toplanıp yakılması Kimyasal Mücadele:Bulaşma %5 olduğunda gerekli dozda mücadele yapılması

Öncelik 2.Mısır kurdu,Koçan kurdu,Dana burnu Çözüm yolları:Kültürel Mücadele:Saplar toplanıp yakılmalı derim sürümle sapları toprağa karıştırılmalıdır.Kimyasal Mücadele:Bitkide %15 lik zarar görülürse mücadele yapılamalı dekara 3kg carbaryl kullanılmalıdır.DANA BURNU MÜDALESİ:Genç bitki dönemlerinde zararlının bulunduğu tarlalarda m2 de 3-4 bitkide zarar görüldüğünde mücadele yapılmalıdır.

BUĞDAY:Karşılaşılan problemler:ürme,buğday rastığı,sarı,kahverengi ve kara pas hasatalığı,ekin kurdu,septoria hastalığı,ekin kambur böceği Öncelik 1.Pas hastalığı Çözüm Yolları:Kültürel önlemler:Erkenci çeşit seçilmeli,tarla iyi hazırlanmalı,anız yakılmamalı Kimyasal mücadele :Tarlada ilk pas püskülleri başladığında yeşil aksam mücadelesi yapılır.Öncelik 2.Süne Çözüm yolları:Kültürel önlemler:Eşik ekim yapılmamalı,y.ot mücadelesi zamanında yapılmalı,aşırı gübreleme yapılmamalı.Kimyasal Mücadele:Ekonomik olarak m2 de 10 dan fazla nimf görüldüğünde  ilaçlama yapılmalıdır.

BUĞDAY:karşılaşılan problemler:Bilinçsiz sulama.Öncelik 1.Salma sulama Çözüm yolları:damlama sisteminin kurulması.Öncelik 2.Sulama miktarı Çözüm yolları:Bitkinin suya ihtiyaç duyduğu kadar su vermek ve su tasarrufunda bulunmak.

ÜZÜM:Karşılaşılan problemler:Ağustos böceği,bağ uvezi,salkım güvesi,bağ trpsleri,bağ küllemesi,mildyö,bağda ölü kol Öncelik 1.Külleme Hastalığı Çözüm yolları:Kültürel önlemler:Küllemeden zarar görmüş çubuklar kış budamasıyla temizlenmeli,vejatasyon devresinde uç alma,filiz alma gibi işlemlerle asmanın iç kısımlarına doğru iyi bir havalandırma ve günelleme sağlamalıdır.Kimyasal mücadele:Sistematik fungusitler ile  WP kükürt münavebeli olarak kullanılmalıdır.

Öncelik 2.Salkım Güvesi Çözüm yolları:Kültürel önlemler:Omcayı askıya almak,aralama ve uç almayıomcanın iç kısmını havada tutacak şekilde yapmak

SERA:Karşılaşılan problemler:Köşeli yaprak hastalığı,eyaz çürüklük ,küf,solgunluk ,kök boğazı yanıklığı,yaprak yanıklığı Öncelik 1.Köşeli yaprak hastalığıı Çözüm yolları.Kültürel önlemler:Aynı yerde arka arkaya ürün yetiştirilmemeli,tohumlar iyi köklerden alınmalı,serayı havalandırma yapılamalı,hasat sonrasında bitkiler söküp atılmalı Kimyasal mücadele:Hastalık görülmeden %1 lik bordo bulamacı serpilmeli Öncelik 2:Erken yaprak yanıklığı Çözüm yolları:Kültürel önlemler:Temiz tohum kullanılmalı ,aşırı neme dikkat edilmeli,dengeli gübreleme ve sulamayla bitkiler sağlıklı tutulmalı,hastalıklı bitkiler imha edilmeli.Kimyasal mücadele:Dekara propined 70 (100lt/300gt) etkili madde olan ilaç önerilir.

MEYVE:karşılaşılan problemler:Kalitenin düşük olması Öncelik1 :Kültürel işlemlerin yetersiz oluşu-hastalık ve zararlılarla yetersiz düzeyde yapılmaması.

Çözüm yolları:Budama işlemlerin sonrası dezenfesyonun sağlanması,bakırlı ilaçların kulanımı sağlanması,hastalık ve zararlılarla zamanında ve uygun dozda mücadele edilmesi.Öncelik 2.Bordo bulamacı kulanımının yetersizliği Çözüm yolları:Bordo bulamacının önemini vurgulanmsı ve kullanımı sağlanması.

kadıköy escortkadıköy escortataşehir escortbostancı escortmaltepe escortmaltepe escortanadolu yakası escortanadolu yakası escortataşehir escortbostancı escortistanbul escortkartal escortbostancı escortkartal escortkadıköy escortpendik escortpendik escortmaltepe escortataşehir escortmaltepe escortmaltepe escortanadolu yakası escortkadıköy escortataşehir escortkadıköy escortataşehir escortümraniye escortataşehir escortkartal escortescort bayankartal escortpendik escortkartal escortgöztepe escorttuzla escortkadıköy escortkartal escortkadıköy escortmaltepe escortkartal escortataşehir escortmaltepe escortbostancı escortkartal escortpendik escortkadıköy escortataköy escortavrupa yakası escortataköy escortbakırköy escortbeylikdüzü escorttaksim escorthalkalı escortetiler escortbodrum escortmalatya escortankara escortantalya escortmersin escortantalya escortHacklinkHacklinkphp shellphp shellphp shellgörüntülü sohbetcanlı bahisbahis siteleri

Start typing and press Enter to search